The Choice of the Optimal Variant of the Mine Liquidation due to the Possibility of Obtaining Methane from Goafs

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

The publication analyses the possibility of reducing the costs of mine liquidation in terms of obtaining methane from goafs. Obtaining methane from goafs can bring financial, ecological and social benefits for many years. In areas where mining activity is reduced, any potential way to restore workplaces should be considered. The possible variants of technical solutions were presented and the conclusions resulting from each variant were indicated. Optimal variants were selected from the proposed liquidation variants by means of single-criterion and multi-criteria analysis. The analysis showed the main factors influencing the course of the mine liquidation and methane drainage process.
 1. Badura, H., Michna, A., & Czerwiński, S. (2016). Doświadczenia Zakładu Odmetanowania Kopalń „ZOK” Sp. z o.o. Jastrzębiu-Zdroju, Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji.  |   Google Scholar
 2. Chmiela, A. (2022). Procesy restrukturyzacji i rewitalizacji kopalń postawionych w stan likwidacji. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 11(1).  |   Google Scholar
 3. Chmiela, A., Smoliło, J., & Gajdzik, M. (2022). A Multifaceted Method of Analyzing the Amount of Expenditures on Mine Liquidation Processes in SRK S.A. Management Systems in Production Engineering, 30(2), 130-139. https://doi.org/10.2478/mspe-2022-0016.  |   Google Scholar
 4. Gatnar, K. (2010). Energetyczne wykorzystanie metanu z pokładów węgla - doświadczenia JSW SA i perspektywy w aspekcie zmian w Prawie Energetycznym. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN.  |   Google Scholar
 5. Kaliski, M., Wojciechowski, R., & Szurlej, A. (2013). Zagospodarowanie metanu z pokładów węgla - stan obecny i perspektywy. Polityka Energetyczna.  |   Google Scholar
 6. Konsek, St., Lubryka, M. & Mężyk, K. (2020). Odmetanowanie I wykorzystanie metanu w SRK SA Oddział KWK „Jas-Mos-Rydułtowy I” Ruch Jas-Mos. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji.  |   Google Scholar
 7. Łukaszczyk, Z. (2019). Pozyskiwanie i gospodarcze wykorzystanie metanu ze zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.  |   Google Scholar
 8. Mhlongo, S. E., & Amponsah-Dacosta, F. (2016). A review of problems & solutions of abandoned mines in South Africa. International Journal of Mining, Reclamation & Environment, 30(4), 279-294,  |   Google Scholar
 9. Nawrat, S., & Gatnar, K. (2009). Wykorzystanie metanu z pokładów węgla w Polsce - stan i perspektywy. SITG.  |   Google Scholar
 10. Przybyła, H., & Chmiela, A. (1997). Projektowanie rozwiązań techniczno–organizacyjnych stosowanych w wyrobiskach ścianowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.  |   Google Scholar
 11. Ren, T. X., & Armstrong, W. (2004). Methane extraction & utilization from abandoned coal mines-China/UK technology transfer. Report No. COAL R251 DTI/Pub URN 03/1609, University of Nottingham.  |   Google Scholar
 12. Smith, F. W., & Underwood, B. (2000). Mine closure: the environmental challenge. Mining Technology, 202-209, DOI: 10.1179/mnt.2000.109.3.202.  |   Google Scholar
 13. Smoliło, J., Chmiela, A., Lubosz, A., & Wróblewski, P. (2021a). Dynamics of bearing of costs in processes leading to revitalization of mine assets in SRK SA. Scientific Papers of Silesian University of Technology, series: Organization & Management, 153.  |   Google Scholar
 14. Smoliło, J., Chmiela, A., Gajdzik, M., Menéndez, J., Loredo, J., Turek, M., & Bernardo-Sánchez, A. (2021b). A New Method to Analyze the Mine Liquidation Costs in Poland. Mining, 1(3), 351-363. https://doi.org/10.3390/mining1030022.  |   Google Scholar
 15. Smoliło, J., & Chmiela, A. (2021a). A liquidation of the mine in SRK S.A. in a processive approach. Scientific Papers of Silesian University of Technology, series 153: Organization & Management.  |   Google Scholar
 16. Smoliło, J., & Chmiela, A. (2021b). The mine liquidation processes in SRK S.A. in a cost approach. Scientific Papers of Silesian University of Technology, series: Organization & Management, 151.  |   Google Scholar
 17. Turek, M., & Jonek-Kowalska, I. (2013). Contemporary cost accounting as an inspiration for the cost accounting in the life cycle of a mining excavation. Scientific Papers of Silesian University of Technology, series: Organization & Management, 66, 113-184.  |   Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

Chmiela, A. (2023). The Choice of the Optimal Variant of the Mine Liquidation due to the Possibility of Obtaining Methane from Goafs. European Journal of Business and Management Research, 8(3), 89–95. https://doi.org/10.24018/ejbmr.2023.8.3.1947

Search Panel

 Andrzej Chmiela
 Google Scholar |   EJBMR Journal